Mój Przedszkolak

rainbow

Plan dniaGodziny zajęć

Rodzaj zajęć

6.30-8-30

Schodzenie się dzieci.

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne ( przy niewielkim udziale nauczyciela)

Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Praca z dzieckiem zdolnym, praca kompensacyjno- wyrównawcza  indywidualna i w małych zespołach

Prace porządkowe w sali.

8.30-8.45

Ćwiczenia poranne.

Zabawy ruchowe i integracyjne.

8.45-9.00

Przygotowanie do śniadania.

Czynności higieniczne.

9.00-9.30

Śniadanie

9.30-9.45

Czynności higieniczne po śniadaniu.

Mycie zębów.

9.45-10.30

Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.), zabawy ruchowe , zabawy swobodne w sali (w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych)

10.30-11.45

Realizacja zadań edukacyjnych realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego ( w tym dwie zabawy ruchowe)

11.45-12.00

Przygotowanie do obiadu.

Czynności higieniczne.

12.00-12.30

Obiad

12.30-13.30

 

Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji  z literatury dziecięcej.

13.30-14.30

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze.

Zabawy ze śpiewem.

Działalność plastyczna.

Zabawy ruchowe.

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

14.30-14.45

Przygotowanie do podwieczorku.

14.45-15.00

Podwieczorek

15.00-18.00

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela ( w tej puli mieszczą się czynności opiekuńcze, organizacyjne, samoobsługowe)

Zabawy (stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

Praca kompensacyjno- wyrównawcza  indywidualna i w małych zespołach

Prace porządkowe w sali.

W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.

Rozchodzenie się dzieci.