Oferta przedszkola

,, DOMOWE PRZEDSZKOLE NA  MUROWIANCE ‘’

Z SIEDZIBĄ NA UL. BRZEŹNICKIEJ 55 D,
 
telefony kontaktowe

534-944-880
505-592-003

 

Nabór prowadzony jest w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 3 stycznia 2014 r., poz. 7 - Rozdział 2a.

 


PRZEDSZKOLE REALIZUJE PROGRAM PEDAGOGICZNY W OPARCIU O METODĘ MARII MONTESSORI, KTÓRA ZWRACA UWAGĘ NA TAKIE ASPEKTY, JAK  ;

  • Samodzielność dziecka w wykonywaniu codziennych czynności
  • Indywidualny rozwój dziecka /ćwiczenia wzrokowe, słuchowe, gry i zabawy edukacyjne dostosowane do wieku i emocji dziecka/
  • Ekspresja dziecka /zajęcia relaksacyjne przy muzyce, bajko-terapia, zajęcia plastyczne, nauka wyciszania emocji, zajęcia ruchowe oraz spacery, wycieczki rekreacyjno – poznawcze    

     ( nabór cały rok, na wakacje  i  ferie oraz  imprezy urodzinowe )